30. 9. 2017

Den architektury 2017

ČESKÉ BUDĚJOVICE – VÝPADEK PAMĚTI – SOCIALISTICKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Stavbám vzniklým v období socialismu se dnes začíná dostávat pozornosti a přestávají být a priori odmítané. Procházka navazuje na téma „Výpadek paměti“ zpracované v časopise ERA21 #03/2017.

Příklady kvalitní architektury 60.– 80. let 20. století v Českých Budějovicích navštívíme s architektem Filipem Landou, šéfredaktorem časopisu ERA21, a památkářkou Evou Erbanovou z NPÚ. Na programu bude budova Jihočeské vědecké knihovny na Lidické třídě (dříve Muzeum dělnického hnutí) včetně výstavy soutěžních návrhů na dostavbu tohoto domu, dále stavby Bohumila Böhma (Plavecký stadion a Koldům) a nějaké další bonusy cestou. Sraz je v 15:00 před budovou JČVK na Lidické třídě.

ČESKÉ BUDĚJOVICE – PLAVEBNÍ KANÁL A KOMORY

Po Vltavské vodní cestě a komorách lodí s architekty Martinem Krupauerem a Pavlem Kvintusem z Atelieru 8000. Sraz: bude upřesněno

ČESKÝ KRUMLOV REVITALIZOVANÝ


Český Krumlov pochází z německého Krumme Aue čili křivý luh. Kromě známých staveb, díky nimž je Krumlov zapsán na seznam UNESCO, vyrostlo v tomto „luhu“ v 70. letech i kino Luna či, o pár století dříve, komplexy klášterů minoritů a klarisek. Se studentem architektury Filipem Hermannem do interiérů obou staveb. Sraz: ne 1. 10., 15.00, Hradební 61

PRACHATICE – MĚSTO NA SOUTOKU (PRAVDA, JEN DVOU POTOKŮ)

Prachatice jsou městem na soutoku. Pravda jen dvou potoků. Sledovat průtok Živného a Fefrovského potoka městem je ale dobrodružství i zajímavý historický exkurz – na krátkém úseku zde stály čtyři mlýny. Stopování Fefrovského potoka je pak skoro detektivní práce. Provází Prostor Prachatice. Sraz: so 30. 9., 14.00, Nemocniční, před poliklinikou

PÍSEK – OTAVA POD PÍSKEM – SOUČASNOST A BUDOUCNOST

K čemu je poslední Jiráskův most v Písku, jak funguje čistírna odpadních vod – návštěva s výkladem, kudy povede obchvat města a co se bude kolem něj stavět, co bude se Sulanem, mělo by se obnovit koryto potoka Jiher v prostoru sídliště Portyč? Témata letošní procházky s architekty Petrem Leškem a Martinem Zborníkem. Sraz: ne 1. 10., 14.00, Jiráskovo nábřeží – na začátku mostu k čistírně směrem od města

SLAVONICE NEJEN V PODZEMÍ

Při Dni architektury Slavonice 2017 nabídneme komentované prohlídky interiérů soukromých slavonických domů, které prošly v posledních letech zajímavými rekonstrukcemi. Zároveň k tématu „voda“ nabídneme prohlídky části slavonického podzemí, které není běžně zpřístupněno. Sraz: so 30. 9., 10.00 prohlídka

SLAVONICE - CBArchitektura


Průvodce architekturou Jihočeský kraj - Horní Rakousko / 17:00 přednáška architektů Tomáše Zdvihala a Miroslava Vodáka , Spolkový dům Slavonice, Na Potoku 629

TÝN NAD VLTAVOU – Z MINULOSTI DO BUDOUCNOSTI ANEB OD SÝPKY K MOSTU

Procházka s historikem architektury Janem Ivanegou přiblíží opomíjené místní památky. Navštívíme barokní sýpku, která vedle zámku a kostela sv. Jakuba patřila k dominantám města, a zamyslíme se nad její budoucností. Připomeneme si i místní modernistické stavby a procházku zakončíme přednáškou na starém mostě. Sraz: so 30. 9., 14.00, Tyršova 403

VESELÍ NAD LUŽNICÍ – VEŘEJNÝ PROSTOR VE MĚSTĚ (WORKSHOP)


Diskuse a workshop o architektuře na téma veřejného prostoru ve Veselí nad Lužnicí. Do diskuse bude přizvána veřejnost, zástupci vedení města Veselí nad Lužnicí a architekti, kteří představí koncepční návrhy na řešení vybraných veřejných prostorů. Diskusi uvede architekt Bohuslav Šenkýř. Hlavním tématem bude řešení veřejného prostoru a parku před kulturním domem. Sraz: so 30. 9., 14.00–17.00, před kulturním domem

VOLYNĚ – ARCHITEKT MĚSTA A REPUBLIKY

František Průša, 1892–1957. Žák Jože Plečnika na pražské Uměleckoprůmyslové škole. Architekt, sochař, medailér a profesor. Procházka se spolkem Volyně v Dolyně po jeho nejzajímavějších volyňských dílech: volyňská sokolovna, pomník padlým, vily čp. 400, 465 a 466. Zakončeno promítáním z pozůstalosti v kavárně Ve Dvorku a drobná vzpomínka a medailonek volyňského rodáka, jubiliujícího architekta a profesora Josefa Niklase 1817–1877. Sraz: so 30. 9., 14.00, Sokolská 383

VIMPERK A VOLYŇKA – POTENCIÁLY A PROBLÉMY ŘEKY VE MĚSTĚ


Volyňka představuje pro Vimperk výraznou přírodní linii. Potenciály, kterými řeka disponuje, nejsou zdaleka naplňovány. Co může Vimperku řeka a její okolí přinést či s jakými problémy se řeka ve městě nyní potýká? Na tyto otázky se pokusí odpovědět za spolek Prostor Vimperk architekt Karel Harazim. Sraz: so 30. 9., 18.00, kavárna Ve Skále, Pivovarská 61

Celý program Dne architektury je na webu http://www.denarchitektury.cz/index.php/program.html

Žádné komentáře:

Okomentovat