3. 5. 2017

PechaKucha Night České Budějovice VOL.7

Projekt PechaKucha [pečakuča:] vymysleli v roce 2003 v Tokiu architekti Astrid Klein a Mark Dytham, zakladatelé architektonického studia Klein Dytham Architecture. Jejich záměrem bylo vytvořit prostor pro setkávání architektů, designérů, grafiků, výtvarných umělců, divadelníků, filmařů a muzikantů na jednom místě v jednom čase. Dnes je profesní záběr mnohem širší a každý z vystupujících můžem mluvit o tom, čím se zabývá, co kde chystá a co již realizoval, o čem přemýšlí nebo o čem sní. To vše ve formátu 20×20, kdy si připraví pro svůj výstup 20 obrázků a každý z nich může komentovat po dobu 20 vteřin; dohromady 6 minut a 40 vteřin.

Na organizaci PechaKucha Night České Budějovice spolupracuje CBArchitektura / www.pechakuchacb.cz

18. 4. 2017

Smiljan Radić - Bestiary

Mestizo Restaurant / Isabel Montt, Chile / photos: © Gonzalo Puga

Přednáška: 27. 4. od 17.00 – ve Studentském kostele sv. Rodiny ul. Karla IV. 22 Č. Budějovice

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 27. 4. 2017 od 19.00 / Galerie současného umění a architektury – Dům umění města České Budějovice / Výstava trvá: 28. 4. – 28. 5. 2017 / Kurátor: Michal Škoda

Je nám velkou ctí, že můžeme poprvé v České republice představit tvorbu velice respektované osobnosti současné světové architektury Smiljana Radice z chilského Santiaga, který upoutává stále více pozornosti díky nevšednímu přístupu k architektuře a výrazné tvůrčí perspektivě. Svojí osobitou prací se vyjímá nejen v domovském Chile, ale i v rámci současného architektonického dění vůbec. Za těmito zmiňovanými aspekty stojí především původní chilská krajina, kterou má Radic v sobě pevně zakořeněnou a která tak značně rezonuje v jeho díle. S neodmyslitelným důrazem na kontext místa se mu daří citlivě zasazovat své stavby do daného prostředí. V rámci jeho poetického díla stojí za zmínku také neotřelé používání a kombinace materiálů. Stavby, ač často oscilující na protikladných vlastnostech jako například: síla - křehkost, abstrakce – realita, trvanlivost – pomíjivost, tak vždy působí přirozenou homogenitou.

14. 4. 2017

CBArchitektura v bulletinu ČKA a na webu City:One


Recenze Průvodce architekturou v Bulletinu ČKA 17/1 a odkaz na blogu City:One.

"V Budějovicích mě mrzí současný stav plaveckého stadionu od Bohumila Böhma ze šedesátých let. Sice to není památka, ale s postupujícími opravami se postupně ztrácí charakter stavby." Mirek Vodák - anketa Ochrana památek v České republice - Bulletin ČKA

12. 4. 2017

Strategický plán - politika architektury a stavební kultury města?

Tento text vznikl v roce 2015 jako podklad k jednání Komise pro architekturu a územní plánování. V roce 2017 byl v souvislosti s účastí  CBArchitektura na jednání pracovních skupin strategického plánu města doplněn o seznam významných veřejných staveb postavených v letech 1998-2017.

KOMISE PRO ARCHITEKTURU A ÚZEMNÍ ROZVOJ – KONCEPT

Rada města České Budějovice se rozhodla zřídit novou Komisi pro architekturu a územní rozvoj. Je to logický krok, který navazuje na obnovenou funkci hlavního městského architekta. Cílem komise je poskytovat Radě města odborný názor na architektonické a urbanistické otázky, které mají vliv na rozvoj města a každodenní život jeho obyvatel. Zároveň by měla naslouchat i veřejnosti a soukromým investorům, před nimi svou činnost prezentovat a aktivně s nimi jednat.

Komise by si měla, ve spolupráci s politiky a úředníky magistrátu, stanovit konkrétní okruhy témat, kterým se bude věnovat. Jednotlivá témata přijdou pravděpodobně i ze strany politiků, odborníků, veřejnosti a investorů. U některých nastane shoda, u některých dojde ke kompromisu a u některých bude nutné rozhodnout jinak. Kromě konkrétních projektů může jít i o teoretické přesahy do ekonomie, ekologie, sociologie a dalších oborů.

20. 3. 2017

Dostavba JVKCB - katalog soutěžních návrhůHodnotící zasedání soutěžní poroty se konalo 4.1.2017 v objektu Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Hodnocení návrhů probíhalo anonymně, pod přidělenými čísly. Závěr jednání poroty:

1. cena ve výši 300.000,- Kč se uděluje soutěžnímu návrhu č. 3
2. cena ve výši 240.000,- Kč se uděluje soutěžnímu návrhu č. 6
3. cena ve výši 180.000,- Kč se uděluje soutěžnímu návrhu č. 1

Náhrada výloh spojených s účastí 120.000,- Kč se uděluje soutěžním návrhům číslo 2,4,5.

Architektonická soutěž je doporučovaná Českou komorou architektů jako transparentní způsob zadání veřejné zakázky, kde se dá hodnotit poměr ceny a kvality stavby. Tento postup doporučuje i nový zákon č.134/2016 Sb o veřejných zakázkách a v roce 2015 vládou schválená Politika architektury ČR. V Českých Budějovicích vznikl ze soutěže například Dlouhý most, park ve Čtyřech Dvorech, dostavba radnice nebo Komunitní centrum Máj, nominované na prestižní evropskou cenu za architekturu Mies van der Rohe Award - viz tisková zpráva.

6. 3. 2017

Bělohorské postní plátno


Patrik Hábl, Michal Rataj a Norbert Schmidt  / studentský kostel Sv. Rodiny v Český Budějovicích

Popeleční středa – Velký pátek 2017 / foto © Pavel Němec - otevřeno denně 14:00 -17:00 hodin

Aktuální postní intervence ve studentském kostele v Českých Budějovicích v sobě nese hned několik vrstev. Svou podobou a dobou, po kterou ji můžete v kostele Sv. Rodiny spatřit, navazuje na prastarý zvyk zahalovat presbytáře kostelů velkými postními plátny. Ta přidávala k půstu těla i půst zraku. Pozdně středověká postní plátna byla bohatě posetá výjevy, znázorňujícími jako biblia pauperum, bible chudých, dějiny spásy. Známé je např. Velké žitavské postní plátno z roku 1472 s devadesáti biblickými zobrazeními od Stvoření po Poslední soud. Nejstarší postní plátna, která se objevují už na přelomu tisíciletí, však byla prostá, v přírodních barvách bez jakýchkoli ilustrací či symbolů kříže. V českém prostředí na tuto tradici např. navázala v roce 2012 instalace v Akademickém kostele Nejsv. Salvátora v Praze.

1. 3. 2017

The Pritzker Architecture Prize 2017 / RCR Arquitectes

Držiteli prestižní Pritzkerovy ceny za rok 2017 se stali architekti Rafael Aranda, Carme Pigem a Ramon Vilalta, kteří společně tvoří pod názvem RCR Arquitectes. Jejich stavby citlivě komunikují se svým okolím, vyhýbají se zbytečným či rétorickým formám, spojují zároveň pečlivost a sílu. RCR Arquitectes sídlí ve městě Olot v provincii Gerona. Krajina okolo tohoto malého města, v němž se tento tým architektů v roce 1988 etabloval, měla zásadní vliv na jejich dílo, které bylo v Česku poprvé představeno v roce 2015 v Domě umění České Budějovice / ERA 21.

21. 2. 2017

OTTA: Rekapitulace soutěží 2016

OTTA: Rekapitulace soutěží 2016 / 23. února 2017, od 16 hodin / ČKA, Josefská 34/6, Praha 1


Rok 2016 by se dal nazvat rokem architektonických soutěží. Bylo jich vyhlášeno nejvíce v historii. Počet 54 soutěží výrazně převyšuje uplynulé roky. K tomuto počtu se přiblížily snad jen roky 2013 a 2014, kdy bylo vyhlášeno zhruba 40 architektonických soutěží. Pro srovnání s rokem 2015 to pak bylo jen 25 soutěží.

Mezi vyhlašovateli architektonických soutěží byla jak velká, tak menší města. Jednu z významných investic se rozhodl formou architektonické soutěže realizovat také Liberecký kraj. Většina zadání architektonických soutěží se přitom týkala úprav veřejných prostranství či náměstí. Soutěžily se však i územní plány měst. Vyhlášeno bylo také několik výtvarných soutěží na památníky a další díla ve veřejném prostoru.

14. 2. 2017

PRŮVODCE ARCHITEKTUROU / Úvodní text Petra LeškaJe mi ctí, že mohu přidat úvodní slovo k průvodcům architekturou Jihočeského kraje a Horního Rakouska zaměřených na veřejné stavby. Publikace tohoto druhu totiž v ČR neexistuje a její absence se zásadně projevuje v nízké kvalitě veřejných staveb.

Je s podivem, že v době superpočítačů a statistických úřadů chybí data, která by kvalitativně hodnotila veřejné stavby. Podle mých znalostí neexistuje zpětná vazba a poučení z dobrých i špatných příkladů. Je to nepochopitelné, když si uvědomíme, kolik veřejných prostředků se investuje a jak veřejné stavby zásadně vytvářejí prostředí, ve kterém prožijeme své životy. Státní instituce se o to nezajímají. Samosprávy většinou spoléhají na konkrétní osoby, že potřebnou zpětnou vazbu provedou „samy v sobě“, aby se za deset let zjistilo, že většina dat je skartována. Česká komora architektů vede od svého vzniku v roce 1993 statistiku architektonických soutěží, ale velmi obtížně získává data z realizací na základě těchto soutěží. Veřejné stavby vzniklé bez architektonické soutěže pak nemá šanci vůbec registrovat. Existuje několik výběrových sborníků, které vznikly často k tematickým výstavám, ale jsou velmi roztříštěné. Architekti většinu kvalitních realizací v ČR znají, ale mají k nim minimum faktických údajů. Tristní situace je směrem k veřejnosti, úředníkům a politikům, kteří podle mne srovnání a zdokumentované příklady dobré praxe postrádají zcela.

PRŮVODCE ARCHITEKTUROU / Úvodní text


„Architektura se nedá naučit. Architektura se musí vidět. Člověk se však může naučit dívat na architekturu.” / Alvaro Siza

Spolek CBArchitektura vznikl na konci roku 2011 v Českých Budějovicích jako reakce na diskuse, které jsme vedli s kurátorem Michalem Škodou a kunsthistorikem Hynkem Látalem kolem architektonických výstav, pořádaných v místní Galerii současného umění a architektury. Galerie dlouhodobě prezentuje vynikající české i zahraniční umělce a architekty, což samozřejmě dává možnost srovnání a přemýšlení o tom, v jakém stavu je současná česká architektura a kam se dostala za několik posledních desetiletí. Toto srovnání ukazuje na několik obecných závěrů. Zaprvé, standard veřejných staveb, veřejných prostranství a obecně dlouhodobý plán, jak stavět město a obec, u nás stagnuje. Zadruhé, naše ekonomická situace, především co se týká prostředků na investice, je stále výrazně horší. A zatřetí, a to je pozitivní, i v tomto prostředí je možné individuálně dosahovat překvapivě dobrých výsledků.