21. 2. 2017

OTTA: Rekapitulace soutěží 2016

OTTA: Rekapitulace soutěží 2016 / 23. února 2017, od 16 hodin / ČKA, Josefská 34/6, Praha 1

Rok 2016 by se dal nazvat rokem architektonických soutěží. Bylo jich vyhlášeno nejvíce v historii. Počet 54 soutěží výrazně převyšuje uplynulé roky. K tomuto počtu se přiblížily snad jen roky 2013 a 2014, kdy bylo vyhlášeno zhruba 40 architektonických soutěží. Pro srovnání s rokem 2015 to pak bylo jen 25 soutěží.

Mezi vyhlašovateli architektonických soutěží byla jak velká, tak menší města. Jednu z významných investic se rozhodl formou architektonické soutěže realizovat také Liberecký kraj. Většina zadání architektonických soutěží se přitom týkala úprav veřejných prostranství či náměstí. Soutěžily se však i územní plány měst. Vyhlášeno bylo také několik výtvarných soutěží na památníky a další díla ve veřejném prostoru.

20. 2. 2017

PechaKucha Night České Budějovice VOL.6

Projekt PechaKucha [pečakuča:] vymysleli v roce 2003 v Tokiu architekti Astrid Klein a Mark Dytham, zakladatelé architektonického studia Klein Dytham Architecture. Jejich záměrem bylo vytvořit prostor pro setkávání architektů, designérů, grafiků, výtvarných umělců, divadelníků, filmařů a muzikantů na jednom místě v jednom čase. Dnes je profesní záběr mnohem širší a každý z vystupujících můžem mluvit o tom, čím se zabývá, co kde chystá a co již realizoval, o čem přemýšlí nebo o čem sní. To vše ve formátu 20×20, kdy si připraví pro svůj výstup 20 obrázků a každý z nich může komentovat po dobu 20 vteřin; dohromady 6 minut a 40 vteřin.

Na organizaci PechaKucha Night České Budějovice spolupracuje CBArchitektura / www.pechakuchacb.cz

14. 2. 2017

PRŮVODCE ARCHITEKTUROU / Úvodní text Petra LeškaJe mi ctí, že mohu přidat úvodní slovo k průvodcům architekturou Jihočeského kraje a Horního Rakouska zaměřených na veřejné stavby. Publikace tohoto druhu totiž v ČR neexistuje a její absence se zásadně projevuje v nízké kvalitě veřejných staveb.

Je s podivem, že v době superpočítačů a statistických úřadů chybí data, která by kvalitativně hodnotila veřejné stavby. Podle mých znalostí neexistuje zpětná vazba a poučení z dobrých i špatných příkladů. Je to nepochopitelné, když si uvědomíme, kolik veřejných prostředků se investuje a jak veřejné stavby zásadně vytvářejí prostředí, ve kterém prožijeme své životy. Státní instituce se o to nezajímají. Samosprávy většinou spoléhají na konkrétní osoby, že potřebnou zpětnou vazbu provedou „samy v sobě“, aby se za deset let zjistilo, že většina dat je skartována. Česká komora architektů vede od svého vzniku v roce 1993 statistiku architektonických soutěží, ale velmi obtížně získává data z realizací na základě těchto soutěží. Veřejné stavby vzniklé bez architektonické soutěže pak nemá šanci vůbec registrovat. Existuje několik výběrových sborníků, které vznikly často k tematickým výstavám, ale jsou velmi roztříštěné. Architekti většinu kvalitních realizací v ČR znají, ale mají k nim minimum faktických údajů. Tristní situace je směrem k veřejnosti, úředníkům a politikům, kteří podle mne srovnání a zdokumentované příklady dobré praxe postrádají zcela.

PRŮVODCE ARCHITEKTUROU / Úvodní text


„Architektura se nedá naučit. Architektura se musí vidět. Člověk se však může naučit dívat na architekturu.” / Alvaro Siza

Spolek CBArchitektura vznikl na konci roku 2011 v Českých Budějovicích jako reakce na diskuse, které jsme vedli s kurátorem Michalem Škodou a kunsthistorikem Hynkem Látalem kolem architektonických výstav, pořádaných v místní Galerii současného umění a architektury. Galerie dlouhodobě prezentuje vynikající české i zahraniční umělce a architekty, což samozřejmě dává možnost srovnání a přemýšlení o tom, v jakém stavu je současná česká architektura a kam se dostala za několik posledních desetiletí. Toto srovnání ukazuje na několik obecných závěrů. Zaprvé, standard veřejných staveb, veřejných prostranství a obecně dlouhodobý plán, jak stavět město a obec, u nás stagnuje. Zadruhé, naše ekonomická situace, především co se týká prostředků na investice, je stále výrazně horší. A zatřetí, a to je pozitivní, i v tomto prostředí je možné individuálně dosahovat překvapivě dobrých výsledků.

31. 1. 2017

PRŮVODCE ARCHITEKTUROU / JIHOČESKÝ KRAJ A HORNÍ RAKOUSKODvojpublikace PRŮVODCE ARCHITEKTUROU se zabývá veřejnými stavbami, které vznikly po roce 1990 v menších obcích a městech Jihočeského kraje a Horního Rakouska. Nesleduje primárně jejich estetické kvality, ale zaměřuje se na ty realizace, které vznikly na základě architektonické soutěže, nebo jsou vyústěním dlouhodobé koncepční spolupráce samosprávy s architektem. Výsledkem je výběr 75 komunálních staveb různých měřítek a typologií (radnice, požární zbrojnice, školy, márnice, návsi, kotelny, či sběrné dvory), které by měly sloužit jako příklady hodné následování. Průvodce je určen komukoliv, koho zajímá současná architektura stavěná z veřejných rozpočtů a má nějakým způsobem možnost ovlivnit proces jejího vzniku. Vybízí ho k návštěvě konkrétních veřejných staveb a veřejných prostranství a poskytuje o nich důležité informace a data (např. způsob výběru architekta, užitná plocha, nebo investiční náklady).

Dostavba JVKCB - výstava a vernisáž


Porota rozhodla o vítězi architektonické soutěže na dostavu budovy Jihočeské vědecké knihovny 

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích zná vítěze architektonické soutěže na dostavbu objektu Lidická 1. U odborné poroty, jež vybírala z šesti soutěžních návrhů, zvítězil návrh brněnského ateliéru Kuba & Pilař architekti s.r.o. Na druhém místě se umístila studie ateliéru Ivan Kroupa architekti. Třetí místo patří pražskému ateliéru Projektil architekti. Vítězný návrh rozšiřuje knihovnu lapidární formou "levitující" jednopodlažní dostavby, která je s původním objektem spojena pouze v místě současného vstupu. Soutěžní studie budou veřejnosti představeny na výstavě v knihovně na Lidické, která potrvá od 13. února do 24. února. (vernisáž 13. 2. od 16:00 hodin.) 

Odborná porota se shodla na tom, že vítězný návrh nejlépe splnil poměrně náročné soutěžní zadání, které muselo zohlednit jak architektonické a urbanistické řešení, tak samotný provoz knihovny. "Komplikovaná byla zároveň situace kolem územního plánu, dopravního napojení a blízkosti městské památkové rezervace, " vypočítává ředitel knihovny Mgr. Ivo Kareš a dodává, že současně bylo nutné respektovat výši rozpočtu stavby, a to s ohledem na možnost získat na projekt dotaci z programu IROP v celkové výši 123 milionů Kč. 

27. 1. 2017

Alois Hloušek (*15.3.1935 / † 24.1.2017)Alois Hloušek byl jedním z nejvýznamnějších českobudějovických architektů 2. poloviny 20. století. Narodil se roku 1935 v Praze, kde rovněž vystudoval architekturu na ČVUT. V letech 1960–1991 pracoval ve Stavoprojektu České Budějovice. Od roku 1991 byl samostatně činný. Zemřel 24.1.2017 ve věku nedožitých 82 let.

18. 1. 2017

Příklady dobré praxe

V České republice se ročně do veřejných staveb investuje kolem 50 miliard korun. Jaká je kvalita architektury, pokud je nejčastější kritérium výběru architekta i dodavatele nejnižší nabídková cena? A jde to i jinak? Příklady dobré praxe z několika menších českých měst ukazují, že ano. Přednášky architektů Miroslava Vodáka a Tomáše Zdvihala volně navazují na dlouhodobý projekt CBArchitektura "Průvodce současnou jihočeskou a hornorakouskou architekturou 1990-2016".

Proběhlo: Brno, Benešov, Křemže, Nitra, Plzeň, Prachatice, Vimperk / Praha OTTA ČKA
Připravujeme: Velešín, Nepomuk, Jablonec

Přednášku pro veřejnost nebo zastupitelstvo (2*45 min) lze domluvit na cbarchitektura@gmail.com 

20. 12. 2016

Strategický plán města - průzkum

Strategický plán města představuje stěžejní koncepční materiál, určující dlouhodobý přístup k plánování rozvoje města a poskytující veřejnému i soukromého sektoru základní představu o socioekonomickém směřování města. Více zde: http://spcb2017.cz/spcb2017/jak-se-zapojit/

10. 12. 2016

Novodobí eklektici Caruso St John

Novodobí eklektici Caruso St John / Petra Lexová ERA21

Britské architektonické studio Caruso St John se v Čechách poprvé představilo v roce 2014 přednáškou Adama Carusa Klam modernismu v pražském kině Světozor, pořádanou spolkem Kruh v rámci cyklu Švýcarsko-české inspirace. Po dvou letech se architekt do Čech vrátil, aby zde vedle přednášky v Kostele sv. Rodiny v Českých Budějovicích představil i výstavu 33 soutěží, 6 projektů v místním Domě umění. Prezentace vybraných projektů vzniklých v uplynulých dvaceti šesti letech přibližuje podstatu staveb Caruso St John, eklekticky spojujících vlivy minulosti. 

Kdybychom se pohybovali na poli módy, lze jejich stavby označit jako „na míru padnoucí“ a „nadčasové“. Oproti řadě velkých světových studií jejich projekty nepodléhají diktátu modernosti a zříkají se efektního designování. Namísto toho vytvářejí jasně budovanou silnou formu s promyšleným členěním vnitřního prostoru. Studio na projektech pracuje i řadu let se zvýšeným zájmem o kontext místa, který se podepisuje na konečné podobě stavby. Jen samotný návrh fasády Brémské zemské banky (Brémy, DE, 2011–2016), která by respektovala kontext náměstí s gotickou katedrálou v pozadí, trval více než dva roky. Konečná šestipatrová budova s postupně se zjednodušujícím dekorem cihlového zdiva výškově reaguje na okolní zástavbu s dominujícím prvkem ústupkového pseudorománského portálu. 

Otvorená náruč sídliska / ERA21

Architektúra sama osebe nezmení situáciu / Rozhovor Petra Szalaya s Michalom Sulo

Ateliér SLLA Architects architektov Miriam Liškovej a Michala Sulo vznikol v roku 2003 v Barcelone. Dnes pôsobia v Bratislave, ale stále sa pohybujú v širokom geografickom a profesijnom poli – od projektovania masterplanu mestskej štvrte vo Viedni po rodinný dom pre kamarátov, od sociálneho projektu školy v Keni po obchodné centrum v Bardejove na východe Slovenska. V Čechách a na Slovensku sa výraznejšie zviditeľnili až minulý rok vďaka realizácii Komunitného centra Máj v Českých Budějoviciach, zaradenej do výberu väčšiny súťaží aj prehľadov novej architektúry oboch štátov. 

en— Miriam Lišková and Michal Sulo’s studio SLLA was founded in 2003 in Barcelona. Today, they are based in Bratislava but they are still active across a wide geographic and professional range – from their masterplan of an urban district in Vienna to a family house for their friends; from a social project of a school in Kenya to a shopping center in Bardejov in eastern Slovakia. In the Czech and Slovak Republics, they gained publicity last year with their realization of Máj Community Center in České Budějovice, listed in most of the competition and architectural reviews in both states. We talked with Michal Sulo about a number of things, not just the work on the community center.

Vnímání / ERA21Ztracený a znovunalezený Samson / Filip Landa

Na athénské agoře symbolizovala demokratický střed kruhová stavba Tholos, v níž bylo Prytaneum, tj. sídlo senátorů athénské rady. Ve dne v noci bylo v Prytaneu přítomno aspoň sedmnáct senátorů, aby mohli reagovat na jakoukoli naléhavou potřebu veřejného zájmu. Od 6. století př. n. l. se Tholos stává politickým středem evropského města. Středová pozice politického dění umožnila přístup všem rovnocenným občanům. Možnost rovnoprávnosti, symbolizovaná centrálním náměstím a veřejnou rozpravou, do sebe pojala nejrůznější zájmy pomocí nenásilného přesvědčování. Právně viděno, obecní střed nepatří nikomu privátně, ale všem společně. Nápisy „jsem hranice agory“ na Areopagu oddělovaly veřejný prostor od soukromých pozemků a tvořily hranici, za kterou nesměli vstoupit občané zbavení politických práv. Historie klasického Řecka a republikánského Říma se přitom shoduje v jednom: zanikne-li obecní funkce středu, privátní zájmy vytvoří despocii jednotlivce nad prostorem polis, jenž tím ztratí schopnost symbolizace společné věci (res publica).