19. 5. 2016

PechaKucha Night České Budějovice VOL.3
Petra Notová / dobrovolnice ve škole Kedjom Keku v Kamerunu / Hana Kupková/ tanečnice v orientální skupině Aiwa! Tribe / Pavel Nasadil / držitel loňské ceny Grand Prix za architekturu / Mansour Al Rajab / syrský lékař, který v občanské válce přišel o vlastní nemocnici /  Daniel Gonzalez / produktový designer a kuchař v klubu AVU / Josef Lazar / vedoucí laboratoře molekulární a strukturální biologie JU /  Máša Dudziaková / modifikace těla ve spojení s technologiemi / Kittchen/ hudební projekt Jakuba Königa, frontmana skupiny Obří broskev / Majáles: Lucka Bílková + Marcela Macháčková / jak se dělá největší budějovický festival na světě / Lukáš Průdek / absolvent DAMU a ředitel Jihočeského divadla / Gas & Oil Bespoke Motorcycles / motocyklová dílna v garáži Palac Creative Space >>>>>> Vstupenky na CBsystem

13. 5. 2016

STŘED ZÁJMU: Prostor pro divadlo. Stavět nebo adaptovat?Na pátek 13. května 2016 připravuje Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Ateliérem 3D Jihočeského divadla další díl z cyklu přednášek a debat Střed zájmu. Veřejná debata, tentokrát s podtitulem Prostor pro divadlo: Stavět nebo adaptovat?, se uskuteční od 13:00 do 16:45 v budově Jihočeského divadla na Studiové scéně Na Půdě. S architekty, urbanisty, provozovateli kulturních center a odbornou i širokou veřejností budeme hovořit na téma vhodných prostor k provozování divadla a dalších kulturních aktivit. Chceme zmapovat aktuální situaci v Českých Budějovicích v širších souvislostech. 

Debatu otevře náměstek primátora Českých Budějovic pro kulturu a turistický ruch Jaromír Talíř, příspěvky k tématu přednesou ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek, ředitel Jihočeské filharmonie Otakar Svoboda, hlavní architekt Odboru územního plánování Magistrátu města ČB Jan Němec, produkční JD a klubových scén v ČB Jiří Grauer, architekt a rektor VŠUP Jindřich Smetana. Příklady z praxe uvedou Karolína Koubová za DIOD Jihlava, Libor Kasík za UFFO Trutnov a Roman Černík za Moving Station Plzeň. V panelové diskusi přislíbili účast pánové Lukáš Průdek, Jan Němec, Jindřich Smetana a Miroslav Vodák z iniciativy CBArchitektura. Debatu moderuje Roman Černík.

7. 5. 2016

JAN ŠÉPKA - VNÍMÁNÍ
Projekt je zamyšlením nad tím, co pokládáme za důležitou součást a dominantu veřejného prostoru, a jak vnímáme některé skryté prostory, které nám poskytují společenské a kulturní vyžití.

Barokní Samsonova kašna umístěná na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích je jednou z největších svého druhu v zemi a představuje významnou památku a symbol města. Její umělecká kvalita je nezpochybnitelná a v současné době si nikdo z nás nedokáže představit náměstí bez této dominanty. Otázkou ale může být, zda dnes takové dominanty nevnímáme již jen mimoděk. Procházíme kolem nich každý den a díky tomu, že jejich hodnota je historicky i prostorově potvrzena, nepřemýšlíme již o podstatě této památky, ani o vztahu k prostoru velkorysého náměstí.

Naopak prostory prvního patra Domu umění, které v posledních letech nabízí velmi atraktivní umělecké zážitky, jsou před našimi zraky zastřeny. Návštěvník neznalý situace, galerii těžko hledá. Je zřejmé, že určitá forma utajení prostoru galerie může být i výhodou, nicméně prožitek z výstavy a případná diskuze o umění a kultuře se vytrácí z našeho běžného denního repertoáru.

19. 4. 2016

Jak lze ovlivňovat vznik kvalitního prostředíFestival "Město lidem, lide městu", jehož část CBArchitektura spoluorganizuje s agenturou Freeproduction. Cílem je ukázat potenciál veřejného prostoru města / foto: Ondřej Brynych

Bulletin ČKA 1/16 - Rozvoj měst a obcí / https://www.cka.cz/cs/cka/cinnost-komory/bulletin-CKA

Proč jste se rozhodli založit spolek CBArchitektura?

CBArchitektura se zhruba čtyři roky věnuje diskusi o architektuře v Českých Budějovicích, s přesahem k obecným tématům veřejných staveb a veřejného prostoru. Chtěl bych zdůraznit, že jde spíše o náš občanský postoj k městu než přístup projektujících architektů. Prostě tu žijeme a máme pocit, že se velmi málo mluví o kvalitě prostředí, které nás obklopuje. Česká města diskusi o architektuře nutně potřebují a je skvělé, že podobné iniciativy fungují i jinde, mimo velká centra. Namátkou bych jmenoval Jablonec, Plzeň, Prachatice, Vimperk, Znojmo, Kolín, Litoměřice nebo Benešov.

14. 4. 2016

ARCHITEKTURA V PROSTORU

ARCHITEKTURA V PROSTORU 2016

Pásmo přednášek o architektuře, urbanismu, designu, fotografii, politice ve starých dlouhodobě nevyužitých a nevyužívaných místech ve městě - městské intervence formou přednášek, workshopů s vazbou na aktuální strategie měst Vimperk a Prachatice. Pořádá PROSTOR PRACHATICE a PROSTOR VIMPERK.

#2 / Probouzet město - Ing. arch. Mirek Vodák je spolutvůrcem paltformy CBArchitektura. Ta se snaží podpořit vznik kvalitní architektury v Českých Budějovicích."Základní otázkou je, zda v Českých Budějovicích chceme stavět kvalitní architekturu. Pokud ano, stačí nám k tomu dvě základní věci. Dobré zadání ze strany města a transparentní výběr špičkových architektů." Přednáška bude o architektonických soutěžích, příkladech ze zahraničí, přístupech k veřejnému prostoru i možnostech participace veřejnosti. Přednáška bude s vazbou na plánovanou studii veřejného prostranství ulice 1.máje, Pivovarské a přilehlých prostor.

12. 4. 2016

Centrum halových sportů - epilog

Z Á P I S z 9. schůze Rady města České Budějovice konané dne 4. 4. 2016 od 9:00 hodin v zasedací místnosti č. dv. 103 magistrátu města, nám. Přemysla Otakara II. 1/1 Přítomni: Ing. Petr Holický, Ing. Miroslav Joch, Ing. František Konečný, Ph.D., doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., Ing. Jaroslav Mach, Mgr. Petr Podhola, JUDr. Josef Průcha, Ing. Jiří Svoboda, Michal Šebek, Ing. Jaromír Talíř,

číslo jednací KP-RM/718/2016/M/600 Projednání skutečností vyplývajících ze zrušené architektonické soutěže o návrh vyhlášené městem v roce 2012 pod názvem "Centrum halových sportů České Budějovice" Přijato usnesení č. 557/2016 (6,0,3,0/9) Ing. Joch, Ing. Mach a JUDr. Průcha požádali zapsat, že se při hlasování zdrželi. Jednání přítomen: Mgr. Martin Veselský, ved. právního oddělení OKP

Rada města České Budějovice přijala u s n e s e n í č. 557/2016: 

31. 3. 2016

MODULÁRNÍ FILHARMONIE


MODULÁRNÍ FILHARMONIE - IDEOVÝ NÁVRH VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY JIHOČESKÉ FILHARMONIE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH / MODULAR BUILDING OF THE PHILHARMONIC - IDEOLOGICAL PROPOSAL OF A MULTI-PURPOSE BUILDING OF THE SOUTH CZECH PHILHARMONIC IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Cílem architektonické soutěže je přinést zajímavá ideová řešení na návrh nové víceúčelové budovy filharmonie v Českých Budějovicích. Tématem soutěže je navrhnout víceúčelový komplex Jihočeské komorní filharmonie s variabilním sálem až pro 1.000 diváků v kombinaci s otevřenou scénou pro venkovní koncerty pod širým nebem s nezbytným komfortním zázemím jak pro účinkující tak i pro budoucí návštěvníky kulturního stánku Jihočeské komorní filharmonie.

The purpose of the architectural competition is to bring attractive ideological solutions for the proposal of a new multi-purpose building of the philharmonic orchestra in České Budějovice. The topic of the competition is the design of a multi-purpose centre of the South Czech Philharmonic with a variable hall for an audience of up to 1,000 persons, combined with an open stage for open-air concerts with all the necessary amenities for the artists as well as for the visitors of the cultural installation of the South Czech Philharmonic.

23. 3. 2016

MARTE.MARTE – APPEARING SCULPTURAL

24.03. – 22.04.2016 - Vernisáž 23.03.2016 19:00 - Kurátor Michal Škoda


PŘEDNÁŠKA ARCHITEKTŮ VE STŘEDU 23. 3. OD 17:00 – STUDENTSKÝ KOSTEL SV. RODINY, KARLA IV.

Bratři Bernhard / 1966 / a Stefan Marte / 1967 / vystudovali obor architektura na Technické Univerzitě v Innsbrucku. V roce 1993 společně založili atelier Marte. Marte Architecten ve Weileru, malé obci ve spolkové zemi Vorarlbersko v údolí Rýna. Vedle řady soukromých domů postavili též úctyhodný počet oceněných budov v oblasti kultury, vzdělávání, infrastruktury a zdravotnictví. Jejich budovy charakterizuje přísný smysl pro abstrakci, redukci a cit pro jejich umístění. Četné úspěchy na soutěžích a mezinárodní ocenění jsou dokladem přínosu tohoto atelieru, jehož tým má v současnosti 25 zaměstnanců.

19. 2. 2016

Rozhledna Hýlačka

Rozhledna Hýlačka

Lokalita a popis stavby

Rozhledna se nachází na kopci Hýlačka 3 km jihozápadně od Tábora v příměstské části Větrovy. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy začínající od vzdálenosti v poloměru 40 m a více, v nejbližším okolí se nachází plochy zeleně a les. Ve vzdálenosti 16 m jsou objekty vodárny a telekomunikační věže. Vyhlídková věž je ocelová stavba celkové výšky 35,6 m. Vyhlídková kabina s podlahou plošiny umístěná ve výšce 25,0 m nad terénem má oválný půdorys s maximálními rozměry 8,65 x 4,30 m. Nosnou funkci zde tvoří soustava ocelových nosníků podlahy kabiny. Zastřešení kabiny je provedeno rovněž soustavou ocelových nosníků.

18. 2. 2016

PechaKucha Night České Budějovice VOL.2Anna Šlechtová / propagátorka městské cyklistiky a projektu Rekola / David Grygar / architekt rozhledny Hýlačka u Tábora / Jakub Štark / českobudějovický malíř, grafik a fanoušek street-artu / Josef Elster / vedoucí Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty JU / Kateřina Šedá / česká výtvarnice, držitelka Ceny Jindřicha Chalupeckého / Mojmír Obdržálek / jaderný chemik a bezdomovec, tentokrát ne o rozpadu jádra / Norwegian Guy / pohled na naše město a mentalitu očima seveřana / Roman Týc / spoluzakladatel umělecké skupiny Ztohoven / Romana Šafránková / vítězka The World’s Original Marmalade Awards 2015 / Živá vila / občanská iniciativa na záchranu vily J. N. Krále v Prachaticích >>>>>> Vstupenky na CBsystem

1. 2. 2016

Bohumil Böhm a České Budějovice / derniéra


Útvar hlavního architekta města České Budějovice si Vás dovoluje pozvat na derniéru výstavy k 90. výročí narození významného architekta Bohumila Böhma s komentovanou prohlídkou, která se koná dne 1. 2. 2016 od 17:30 hodin v Kostele Svaté rodiny. Výstavu lze zhlédnout také 2. a 3. února od 13:00 do 17:00 hodin.

21. 1. 2016

Revitalizace historického centra města Písek - MCA atelierPředmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu na urbanisticko – výtvarné řešení revitalizace prostoru historického centra města Písek (městské lokality Velkého náměstí, Alšova náměstí a přilehlého uličního parteru), zahrnující funkční využití území, prostorové a architektonicko-urbanistické řešení skladby řešeného území – (vyjma přilehlých objektů), zeleně, dopravních vztahů - včetně řešení dopravní obsluhy a dopravy v klidu v návaznosti na celkovou městskou dopravu, při respektování daného stavebního programu / viz ČKA

Koncept návrhu úprav parteru města Písek. 

a) zdůvodnění zvoleného urbanisticky-výtvarného celkového řešení území 

Vlastností kompaktní struktury řešeného historického jádra by měla být různost kvalit v celku, které ve skupinách reprezentují významové situace, nastavující v prostoru města specifickou atmosféru, která lokalizuje místa jako scény s příležitostí běžných i významných událostí, které strukturují zápis paměti místa, jako časem přidanou hodnotu spoluvytvářející Genia loci. 

Charakteristická je scéničnost, se specifickými – charakteristickými obrazy, deklarujícími zapamatovatelnost a identifikaci obyvatel a města. 

Těmito prostředky se snažíme porozumět obrazu města Písku, jak jsou prokresleny významové kontury, které se nám v obraze města místy jeví jako nejasné situace, které jsou buď přeurčené, nedořečené nebo zastřené. Příčinou může být plošné, nediferencované použití nástrojů ve formě rozhodnutí a následné realizace úprav veřejného prostoru, však bez zohlednění jeho situačních specifik.