27. 7. 2017

Když se soutěží domy

Postřehli jste? Veřejnost už zná budoucí podobu Jihočeské vědecké knihovny na Lidické třídě v Českých Budějovicích. Ve hře, a to doslova, však bylo více návrhů na dostavbu budovy. Nejlepší z nich určila architektonická soutěž. TEXT: DAVID NEBOR FOTO: PAVEL DOLEJŠÍ A ARCHIV - ČASOPIS BARBAR 06/2017

Budova Jihočeské vědecké knihovny stojí v čele Lidické třídy v Českých Budějovicích od roku 1975. Původně sloužila jako Muzeum dělnického revolučního hnutí, knihovnou se stala až po sametové revoluci roku 1990. I přes kvalitní konstrukci budovy odhalil čas její nedostatky. Po více než pětadvaceti letech provozu je technický stav knihovny neuspokojivý. Navíc potřebuje rozšířit plochu k volnému výběru knih, tak k jejich skladování. Proto se vedení Jihočeské vědecké knihovny rozhodlo zadat soutěž o návrh na dostavbu budovy. 

12. 7. 2017

Jak porozumět architektuře

Občas se nás lidé ptají, jak poznají dobrou architekturu, když ji třeba až tak nerozumí. Jedno z možných kritérií je, že o dobrých domech se dobře píše. Nefunguje to vždy a všude, ale pro laika to může být jisté vodítko. V textu jdou popsat kvality projektu a v rozhovoru s architekty způsob jejich uvažování. Tak jde porozumět architektuře.

Komunitní centrum Máj je, společně s parkem 4 Dvory, pravděpodobně nejpublikovanější budějovickou stavbou od roku 2000. Aktuálně se o něm můžete dočíst v magazínu PRO PAMÁTKY, je také ve starších číslech Art+Antiques, ERA21 a najdete ho i v ročence Česká architektura 2014-15. To všechno jsou seriozní respektované zdroje informací, které mají redakční rady nebo jiný způsob selekce projektů.

21. 6. 2017

Architektúra ako obraz spoločnosti / Creative industry Košice
Foto: Kulturpark Košice / CE∙ZA∙AR 2014 / ZeroZero

Dbať o verejný priestor sa dá aj systematicky a férovo. Píše o tom kniha Průvodce architekturou: Jihočeský kraj a Horní Rakousko, ktorej autori uvádzajú príklady dobrej praxe. Mapovali verejné stavby od najmenších dedín po širšie regióny, vyhlásené verejné súťaže, realizáciu projektov a ich výsledky.

“CBArchitektura je neformálne združenie architektov, ktorí cítia nepísanú zodpovednosť k svojmu mestu a kraju a snažia sa ovplyvniť ako jeho súčasnú podobu, tak diskusiu o dlhodobejších víziách. Cieľom projektu nie je navrhovať konkrétne stavby, ale vytvoriť platformu pre zdieľanie názorov o súčasnej architektúre a urbanizme. Sme totiž presvedčení, že architektúra je obrazom spoločnosti a že nás obklopuje každý deň, po celý život.”

15. 6. 2017

Martin Rauch – Refined Earth / Formovat zemi

VÝSTAVA - Martin Rauch – Formovat zemi /Refined Earth

Termín 16.06. – 13.08.2017 - Vernisáž 15.06.2017 18:00 - Kurátor Michal Škoda

Pro letošní letní měsíce jsme připravili projekt zabývající se stále aktuálnějším tématem, kterým je využití hlíny (země) v současné architektuře. Jedná se o výstavu, která představuje jednu z nejrespektovanějších osobností na současné evropské scéně – Martina Raucha, jenž se dlouhá léta právě hliněnou architekturou zabývá. Použití hlíny jako stavebního materiálu je staré jako sama historie lidstva. Přesto je tento materiál současný snad jako žádný jiný, a to jak díky svým stavebně-fyzikálním, tak i ekologickým vlastnostem.

Martin Rauch se svou firmou Lehm Ton Erde již 30 let vyvíjí nové techniky a realizuje projekty využívající dusanou hlínu. Důležitou součástí tohoto vývoje není pouze neustálé zlepšování konstrukce a rozšiřování možností, ale také propojení se současnou architekturou a estetikou. Ve spolupráci s renomovanými zahraničními umělci a architektonickými studii, jako například Theo Lüthi, Roger Boltshauser, Herzog & de Meuron, Marte Marte, Olafur Eliasson, Simon Starling – vznikla stavební díla a instalace, které ovlivnily tuto technologii nejenom technicky, ale také tvůrčím způsobem.

13. 6. 2017

Drazí architekti ...


Milí přátelé Archikultury,

dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na vernisáž nové výstavy v Galerii Architektury Brno pod názvem „Drazí architekti...".Výstava bude zahájena v úterý 13. června 2017 v 18.00 hodin v prostorách Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18. Výstava „Drazí architekti..." chce podnítit diskusi na téma role architekta v současné společnosti – jak je vnímaná samotnými architekty, tak i jinými profesemi, které se zabývají společenskými či environmentálními tématy (geografové, sociologové, antropologové, politologové, kunsthistorici, filozofové, umělci, ekonomové, politici atd.).

Úlohou architektů a urbanistů je artikulovat požadavky společnosti a podrobovat je kritickému pohledu. Mají nástroje, jak ovlivnit vývoj a fungování osídlení a krajiny. S rostoucí komplexností navrhování vystavěného prostředí se však architekti a architektky často omezili na pouhé naplňování normativních, formálních či ekonomických nároků a rezignovali na jejich zpochybňování či vyjadřování se ke společenským otázkám souvisejícím s plánováním měst. Spousta architektů a architektek zapomněla na etiku architektonické praxe a společenskou zodpovědnost.

27. 5. 2017

Multifunkční centrum Dlouhá louka / A8000

Multifunkční centrum Dlouhá louka nahradí starou sportovní halu v Českých Budějovicích. Hlavní vstup bude podle projektu Ateliéru 8000 situován směrem k řece Vltavě. Za hlavní arénou se sedadly pro přibližně 2 300 diváků vyroste ještě jedna menší hala. Rozměry plochy pro tréninky a zápasy budou stejné, tribuna ale bude jen pro 260 diváků. Projektová dokumentace by mohla být kompletně hotová do konce roku. Ateliér 8000 ji zpracovává pro Volejbalový klub VK Jihostroj. Ten by následně dokument nabídl městu jako dar. Původně byla projednávána spíše rekonstrukce staré haly za 100 až 150 milionů korun, projekt nového moderního centra má stát 261 milionů.


3. 5. 2017

PechaKucha Night České Budějovice VOL.7

Projekt PechaKucha [pečakuča:] vymysleli v roce 2003 v Tokiu architekti Astrid Klein a Mark Dytham, zakladatelé architektonického studia Klein Dytham Architecture. Jejich záměrem bylo vytvořit prostor pro setkávání architektů, designérů, grafiků, výtvarných umělců, divadelníků, filmařů a muzikantů na jednom místě v jednom čase. Dnes je profesní záběr mnohem širší a každý z vystupujících můžem mluvit o tom, čím se zabývá, co kde chystá a co již realizoval, o čem přemýšlí nebo o čem sní. To vše ve formátu 20×20, kdy si připraví pro svůj výstup 20 obrázků a každý z nich může komentovat po dobu 20 vteřin; dohromady 6 minut a 40 vteřin.

Na organizaci PechaKucha Night České Budějovice spolupracuje CBArchitektura / www.pechakuchacb.cz

18. 4. 2017

Smiljan Radić - Bestiary

Mestizo Restaurant / Isabel Montt, Chile / photos: © Gonzalo Puga

Přednáška: 27. 4. od 17.00 – ve Studentském kostele sv. Rodiny ul. Karla IV. 22 Č. Budějovice

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 27. 4. 2017 od 19.00 / Galerie současného umění a architektury – Dům umění města České Budějovice / Výstava trvá: 28. 4. – 28. 5. 2017 / Kurátor: Michal Škoda

Je nám velkou ctí, že můžeme poprvé v České republice představit tvorbu velice respektované osobnosti současné světové architektury Smiljana Radice z chilského Santiaga, který upoutává stále více pozornosti díky nevšednímu přístupu k architektuře a výrazné tvůrčí perspektivě. Svojí osobitou prací se vyjímá nejen v domovském Chile, ale i v rámci současného architektonického dění vůbec. Za těmito zmiňovanými aspekty stojí především původní chilská krajina, kterou má Radic v sobě pevně zakořeněnou a která tak značně rezonuje v jeho díle. S neodmyslitelným důrazem na kontext místa se mu daří citlivě zasazovat své stavby do daného prostředí. V rámci jeho poetického díla stojí za zmínku také neotřelé používání a kombinace materiálů. Stavby, ač často oscilující na protikladných vlastnostech jako například: síla - křehkost, abstrakce – realita, trvanlivost – pomíjivost, tak vždy působí přirozenou homogenitou.

14. 4. 2017

CBArchitektura v bulletinu ČKA a na webu City:One


Recenze Průvodce architekturou v Bulletinu ČKA 17/1 a odkaz na blogu City:One.

"V Budějovicích mě mrzí současný stav plaveckého stadionu od Bohumila Böhma ze šedesátých let. Sice to není památka, ale s postupujícími opravami se postupně ztrácí charakter stavby." Mirek Vodák - anketa Ochrana památek v České republice - Bulletin ČKA

12. 4. 2017

Strategický plán - politika architektury a stavební kultury města?

Tento text vznikl v roce 2015 jako podklad k jednání Komise pro architekturu a územní plánování. V roce 2017 byl v souvislosti s účastí  CBArchitektura na jednání pracovních skupin strategického plánu města doplněn o seznam významných veřejných staveb postavených v letech 1998-2017.

KOMISE PRO ARCHITEKTURU A ÚZEMNÍ ROZVOJ – KONCEPT

Rada města České Budějovice se rozhodla zřídit novou Komisi pro architekturu a územní rozvoj. Je to logický krok, který navazuje na obnovenou funkci hlavního městského architekta. Cílem komise je poskytovat Radě města odborný názor na architektonické a urbanistické otázky, které mají vliv na rozvoj města a každodenní život jeho obyvatel. Zároveň by měla naslouchat i veřejnosti a soukromým investorům, před nimi svou činnost prezentovat a aktivně s nimi jednat.

Komise by si měla, ve spolupráci s politiky a úředníky magistrátu, stanovit konkrétní okruhy témat, kterým se bude věnovat. Jednotlivá témata přijdou pravděpodobně i ze strany politiků, odborníků, veřejnosti a investorů. U některých nastane shoda, u některých dojde ke kompromisu a u některých bude nutné rozhodnout jinak. Kromě konkrétních projektů může jít i o teoretické přesahy do ekonomie, ekologie, sociologie a dalších oborů.