17. 11. 2016

PechaKucha Night České Budějovice VOL.5Edit! Architects / architekti interiéru nejlepšího budějovického obchodu s papírem / Tereza Dohnalová / majitelka krejčovského ateliéru ATD / Miroslav Bartoš / jeden z prvních skateboardistů v tehdy ještě socialistickém Československu / Arnošt Petráček / olympijský vítěz z paralympiády Rio de Janeiro 2016 na 50 metrů znak / Jiří Vlach / významný porevoluční politik a poslanec / Tereza z Davle / fotografka černobílého ženského aktu na klasický film / Markéta Všelichová / dobrovolnice z oblasti syrské Rojavy, kde pomáhá Kurdům v jejich boji za svobodu / Patrik Hábl / experimentální velkoformátové grafiky pojednává jako vnitřní prostor lidské mysli / Anna Háblová / architektka, urbanistka a básnířka, držitelka ocenění Young architect award 2010 / David Kubec / šéfkurátor a správce depozitáře Alšovy jihočeské galerie >>> CBSystem

8. 11. 2016

Česká cena za architekturuHlavní cena prvního ročníku České ceny za architekturu - PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o. ZEN-HOUSES
 
http://ceskacenazaarchitekturu.cz/ocenena-dila/

Česká komora architektů (ČKA) v lednu 2016 vyhlásila 1. ročník České ceny za architekturu (ČCA). Soutěžní přehlídka se setkala s obrovským zájmem architektů, kteří do ní přihlásili téměř 500 realizací. Sedmičlenná mezinárodní odborná porota (Boris Bežan, Kees Kaan, Ivan Koleček, Miriam Lišková, Joe Morris, Martin Rein-Cano a Jan De Vylder) do užšího výběru nominovala 63 děl, ze kterých vzešlo deset finalistů a celkový vítěz České ceny za architekturu. 

30. 10. 2016

Průvodci současnou architekturou - Milk&Honey

Spolek CBArchitektura se již dlouhodobě snaží ovlivňovat diskuzi ve městě o veřejném prostoru i potřebě kvalitních současných staveb. Jak ukazuje nedávno skončená intervence architekta Jana Šépky, často se jedná o boj s větrnými mlýny, kdy se v duchu přehnaného patriotismu bojíme čehokoliv nového. O to více je zde potřeba ukazovat, jak může současná architektura vypadat a jak lze za pomoci promyšlených zásahů vytvářet smysluplný prostor pro život / Petra Lexová - Milk&Honey

Primárně je někdy potřeba vystoupit z bubliny známého a nahlížet možné řešení rozšířenou optikou. Tu v brzké době nabídne i připravovaný knižní průvodce, který je výsledkem několikaletého mapování současné architektury v Jihočeském kraji a Horním Rakousku financované z veřejných prostředků, jehož autory jsou Tomáš Zdvihal a Mirek Vodák. Kniha se bude jmenovat „Průvodce architekturou: Jihočeský kraj a Horní Rakousko. Příklady dobré praxe 1990– 2015“, vydá ji tiskárna Karmášek a od konce října bude k zakoupení v Domě umění v Českých Budějovicích.


18. 10. 2016

Caruso St John Architects – 33 soutěží, 6 projektů33 Soutěží, 6 Projektů / Termín 19.10. – 20.11.2016 / Vernisáž 18.10.2016 19:00 / Kurátor Michal Škoda


Přednáška / Adam Caruso: úterý 18. 10. od 17. 00 v kostele SV. RODINY – Karla IV. 22 Č. Budějovice

Caruso St John obdrželi 6.10.2016 hlavní cenu institutu britských architektů RIBA Stirling Prize. 
Výstava v Českých Budějovicích bude jejich první od udělení tohoto prestižního ocenění.


„Výstava představuje výběr ze soutěžních návrhů, které tato praxe vytvořila za posledních dvacet šest let. Vždy jsme se účastnili mnoha architektonických soutěží, zpočátku jedné nebo dvou, v posledních letech mezi pěti až deseti za rok, někdy i více. Proces soutěže je obtížný, riskantní a frustrující, a nevyhnutelně zahrnuje vysokou pravděpodobnost neúspěchu. Většina návrhů nezíská první cenu a budovy podle nich nejsou postaveny. Tyto návrhy jsou zřídkakdy vytaženy ze zásuvky a uchovávají si svůj soukromý charakter, přičemž zároveň představují skutečné sny architekta. Pokud to shrneme, potom by počet projektů, které jsme vytvořili jako soutěžní návrhy, dokázal zaplnit imaginární město s muzei, veřejnými prostorami, obytnými a obchodními čtvrtěmi, včetně stadionů a hřbitovů.

Tato výstava je příležitostí k zamyšlení se nad postavením soutěžního návrhu ve vztahu k realizované budově, a přivádí tyto skutečnosti blíže k sobě. Ty se pak stávají navzájem téměř neodmyslitelnými, tak jak jsou v mysli svého tvůrce. Přihláška do soutěže představuje něco jako „první sklizeň“ myšlenky na její cestě ke zhmotnění se v reálném světě. Soutěžní návrhy musí být především jasné, aby přesvědčily porotu sestávající z profesionálů, klientů a politiků. A přece i se svým důrazem na koncepci tyto návrhy ve svém nitru ukrývají jádro své hmotné a emoční identity. Vytváření soutěžních projektů je samo o sobě složitým a drahým podnikem, v němž je obsaženo ohromné úsilí množství lidí, aby bylo možno si uvědomit něco destilovaného a jasného. Obrovský myšlenkový potenciál je investován do vnější stránky návrhu i do jeho obsahu. Soutěžní příspěvek předkládá návrh, který se zdá nevyhnutelný. Snaží se členy poroty přesvědčit, aby se do návrhu plně ponořili, i když hloubka jejich ponoru téměř nikdy nestačí.

12. 10. 2016

Architektonická soutěž na dostavbu JVK

Tisková zpráva 

SOUTĚŽ O NÁVRH NA DOSTAVBU OBJEKTU JIHOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Jihočeská vědecká knihovna vyhlašuje architektonickou soutěž o návrh na dostavbu svého objektu na Lidické třídě v Českých Budějovicích. Součástí soutěže je výzva k účasti uchazečům, kteří splní kvalifikační kritéria, obsahující mimojiné portfolio projektů. Odborná porota z nich vybere 5 zpracovatelů soutěžních návrhů, které budou oceněny skicovným a cenami podle pořadí. S vítězem se předpokládá uzavření smlouvy na všechny projektové fáze. Cílem architektonické soutěže je získat ucelené koncepční řešení celé stavby a jejího okolí. Předpokládnané náklady stavby jsou 90 milionů Kč bez DPH. Termín vyhlášení je 07. 10. 2016, lhůta pro podání žádostí o účast je 31.10. 2016. Soutěž je vyhlášená formou užší soutěže o návrh dle § 146 zákona č.134/2016.

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu dostavby a nutných stavebních úprav stávající budovy ze 70 let. Knihovna je významnou regionální institucí a její budova stojí na urbanisticky exponovaném místě. Záměrem vyhlašovatele je zvětšit celkovou podlahovou plochu, s primárním cílem zvýšit kapacitu pro volný výběr o cca 130000 svazků. Mělo by jít o vytvoření bezbariérově přístupného prostoru pro veřejnost k volnému výběru knihovního fondu, přístupu k elektronickému katalogu, elektronickým informačním zdrojům a prezenčnímu studiu. Výhledově by pak došlo k celkové rekonstrukci stávajího objektu s ohledem na jeho architektonické kvality. 


Odkaz na stránky České komory architektů: https://www.cka.cz/cs/souteze/probihajici

1. 10. 2016

Den architektury 2016

VNÍMÁNÍ/OHLÉDNUTÍ
Diskuze o projektu Vnímání architekta Jana Šépky. Co všechno se stalo před výstavou, v průběhu výstavy a co bude následovat po ní. Poslední den instalace s jejím kurátorem.
-------------------------------------------------------------------------------------
Sraz: so 1. 10., 14.00, náměstí Přemysla Otakara II. 127/38

ČESKO – RAKOUSKO – ARCHITEKTURA
Jihočeská a hornorakouská architektura v knize – přednáška, diskuze a představení průvodce po současné tvorbě veřejných staveb v regionu Jižních Čech a Horního Rakouska a příležitost diskutovat o jejich kvalitě a procesu, který vede k jejich vzniku. Pořádá spolek CBArchitektura.
-------------------------------------------------------------------------------------
Sraz: so 1. 10., 16.00, náměstí Přemysla Otakara II. 127/38

Samsonova kašna v seriálu GEBRIAN VERSUS ... www.stream.cz

22. 9. 2016

Komunitní centrum Máj / SLLA
Komunitní centrum je součástí projektu regenerace panelového sídliště Máj z 80. let dvacátého století v Českých Budějovicích. Tvoří součást budoucího čtvrťového centra s budovou pošty, administrativním objektem pojišťovny, plánovanou polyfunkční zástavbou s hlavním veřejným prostorem tržního náměstí.

Objekt komunitního centra je určen pro služby sociální péče zaměřené na děti a mládež – mateřské centrum, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, středisko primární prevence, dále sociální poradenství, doplňkovou funkcí je služebna městské policie.

Kompaktní objem budovy se skladá z čitelných flexibilních podlaží s ustoupeným proskleným obvodovým pláštěm, popínavé zeleně na fasádách a zeleně a objektů souvisejících s různými aktivitami na pavlačích. Program pěti různých provozů se vstupy z různých stran a úrovní v je umístěn do pěti nadzemných podlaží – třech nadzemních podlaží s exteriérovým hřištěm a dvoupodlažním menším objektem na střeše.

7. 9. 2016

Jan Šépka Architects – PerceptionFoto: Tomáš Malý

Projekt je zamyšlením nad tím, co pokládáme za důležitou součást a dominantu veřejného prostoru, a jak vnímáme některé skryté prostory, které nám poskytují společenské a kulturní vyžití ...
viz autorská zpráva

INTERVENCE VNÍMÁNÍ – JAN ŠÉPKA  - GALERIE SOUČASNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - DŮM UMĚNÍ MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE - DOPROVODNÝ PROGRAM

Úterý 13. 9. v 18 hodinVstup současné architektury a umění do historického prostředí / večer moderuje Adam Gebrian / nám. Přemysla Otakara II. (v případě špatného počasí Dům umění, III. patro)

Ing. Arch Jiří Klokočka - Fakulta architektury ČVUT
Doc. Ing. Arch. Antonín Novák – VUT Brno 
Rostislav Koryčánek 
Michaela Hečková 
Epos 257 

Úterý 20. 9. v 18 hodinSamsonova kašna a náměstí Přemysla Otakara II. / večer moderuje Adam Gebrian / kostel Sv. Rodiny, ul. Karla IV. 22, České Budějovice

Mgr. Matěj Vodička a Hynek Látal Ph.D. – FFJCU
Ing. arch. Naděžda Pálková – NPÚ Č. Budějovice
Ing. Jaromír Talíř – náměstek primátora
Ing. František Konečný Ph.D. – náměstek primátora

Úterý 27. 9. v 18 hodinIntervence ve veřejném prostoru / večer moderuje Osamu Okamura / kostel Sv. Rodiny, ul. Karla IV. 22, Č. Budějovice

Arch. Jan Tabor ( Vídeň )
PhDr. Rostislav Švácha, CSc
PhDr. Richard Biegel Ph.D.- ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK
Ing. Arch. Miroslav Vodák - CBArchitektura

1. 9. 2016

PechaKucha Night České Budějovice VOL.4

Edit! architects / autoři interiéru nejlepšího budějovického obchodu s papírem / Tomáš Plhoň a Jan Adámek / šéfproducent a spoluautor projektu Underground comedy / Hynek Látal / kunsthistorik a kurátor sbírek Alšovy jihočeské galerie / Julius Lukeš / ředitel Parazitologického ústavu v Biologickém centru / Veronika Pospíšilová / etnoložka a stavitelka školy v Kambodži / Eliška Podzimková / ilustrátorka projektu Dokreslené Česko / Josef Prokeš / spirituál Biskupského gymnázia a obnova kostela Svaté Rodiny / Petra Ptáčková / filmová producentka, která nesleduje filmy, ale diváky / Janek Rubeš / dokumentarista zařazený do výběru Forbes 30 pod 30 / Monika Zahradníková / návrhářka a zakladatelka projektu ODEVNI Concept Store >>>>>> Vstupenky na CBsystem

4. 8. 2016

Milk&Honey 9 / Vorarlbersko


Článek převzatý z časopisu Milk&Honey 9
autor: Tomáš Zdvihal


Daleko od velkých metropolí, mezi údolím Rýna a Arlberským průsmykem, se v posledních třiceti letech vyvinul jeden z nejzajímavějších a nejdynamičtějších regionů evropské architektonické scény. Druhá nejmenší spolková země v Rakousku, počtem obyvatel spíše větší město, těží ze silného respektu k přírodním zdrojům, kterým je především zdejší dřevo a regionálním řemeslům, zejména tesařské tradici. Na druhé straně je Vorarlbersko velmi vyspělým průmyslovým regionem se zaměřením na kreativní odvětví, textil a stavebnictví a zároveň je průkopníkem v ekologickém myšlení. Kombinací tradičních a moderních přístupů vzniká unikátní stavební kultura, kdy je 20% veškerých novostaveb ze dřeva a celých 66% energeticky úsporných. I díky tomu je dnes Vorarlbersko regionem s nejvyšším počtem dřevostaveb v Evropě.

3. 7. 2016

Linz Bridge Cinema

Vítězný návrh z ideové architektonické soutěže UPCYCLE THE BRIDGE na další využití konstrukce starého železničního mostu - Linz Bridge Cinema / Vlad-Andrei Popa + Ioan Ralea-Toma.

The Linz Bridge Cinema, together with the new harbor development and the old town, define a new cultural axis. The connecting feature of the bridge is now perceived on a new level. Even though it doesn’t link physical spaces anymore, the bridge still acts as a bond between old and new values, between the urban and the wild, art and nature. Although inverted, the original image of its dominant structure can be seen as a reflection in the Danube or in the water basins created underneath the bridge.