14. 10. 2019

Soutěž - Sokol KřemžeTělocvičná jednota Sokol Křemže ve spolupráci se CBArchitektura vypisuje architektonickou soutěž na objekt zázemí tenisového hřiště. Lhůta pro odevzdání návrhů je 4.11.2019. Pro účast v soutěži a zaslání podkladů je potřeba registrace na emailu soutez.kremze@gmail.com

Členové Sokola Křemže si velmi váží Všech účastníků, kteří mu s tímto záměrem pomohou. Děkujeme.

18. 2. 2019

20000

20000 je literárně-vizuální dokument o nové architektuře v českých regionech. Publikace představuje portréty 20 míst ve 20 městech a obcích České republiky, které svým počtem obyvatel nepřesahují 20000, za nimiž stojí 20 předních architektonických studií mnohdy v autorské dvojici se zadavatelem, vedením obce nebo provozovatelem. 

Autorské fotografie vznikaly speciálně pro knihu a zcela atypicky v době reálného provozu objektů. Podkladem pro texty jsou rozhovory s architektonickými studii a tzv. hybateli architektury – zadavateli, investory, provozovateli, vedením obce či města, místními kulturními organizátory, nadšenými krajinářskými architekty. 

Autoři hledají body jemných i výrazných zásahů do města i krajiny, sledují proměnu české vesnice a malého města a stavbu nových emblematických veřejných budov, stejně jako nepatrné akupunkturní zásahy, které dokáží proměnit charakter a biorytmus daného místa. Architektonickou proměnu jen nepopisuje, ale prožívá. O místech a lidech, tak by zněl podtitul, kdyby kniha nějaký potřebovala.

21. 11. 2018

Kreativní město

V Českých Budějovicích by chtěl žít každý! Přijďte se o tom přesvědčit do kulturního klubu Horká vana na akci Kreativní město. Pozvali jsme pro vás řadu zajímavých hostů z oblasti architektury, urbanismu či designu, kteří vám představí své vize a projekty. Dozvíte se více informací o prostoru, ve kterém žijete, pojmu cirkulární ekonomika a plánovaných projektech. Čeká na vás například žhavá debata budějovických architektů. A dotkneme se i tématu kulturních prostor. Celý den pak zakončíme promítáním filmu Industriály, který natočili studenti a pedagogové pražské ČVUT. Detailní program naleznete v diskuzi události.

Vstup na akci je zdarma. Těšíme se na vás v Horké vaně! Pořádá Czechinvest.

28. 10. 2018

Oslava DM20

CBArchitektura a Kavárna Lanna zorganizovali 28.10.2018 neformální oslavu dvacátých narozenin Dlouhého mostu. Při této přležitosti se sešly významné osobnosti, které stály u jeho zrodu.

Dlouhý most slaví 20 let


Dílo architekta Romana Kouckého je dlouhé skoro 100 metrů a výjimečně unese až 196 tun. Jeden z hlavních symbolů Budějovic slaví výročí. Zdroj: 5plus2 / 19.10.2018

23. 10. 2018

Sergison Bates Architects – The Practice of ArchitectureLecture with the architects: 5pm, Tuesday 23 Oct. / Student Church of the Holy Family – Karla IV. 22

Exhibition opening: 7pm, Tuesday 23 Oct. / Gallery of Contemporary Art and Architecture / České Budějovice
Exhibition dates: 24.10. – 22. 11. 2018 - Curator: Michal Škoda

The fall and winter season at the České Budějovice House of Art will be dedicated to contemporary European architecture. The first event in this regard is The Practice of Architecture by Sergison Bates Architects. The studio, which has offices in London and Zurich, was founded in 1996 by Jonathan Sergison (1964) and Stephen Bates (1964), who were joined in 2006 by Mark Tuff.


9. 10. 2018

Hranice architektury

Termín třetí debaty z cyklu Hranice architektury je na světě. Debata o Společenské zodpovědnosti architektury se uskuteční 9. října od 19, 30 hodin opět ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí v Praze. Pozvání k debatě přijali Miroslav Vodák (architekt, člen spolku CBArchitektura) a Petr Borecký (starosta města Úvaly)

Vstup volný. Prosíme o registraci zde: https://goo.gl/forms/bDr3i7xM7NPYw13c2

29. 9. 2018

Den Architektury 2018DEN ARCHITEKTURY ČESKÉ BUDĚJOVICE 

I. Stav umění ve veřejném prostoru odráží současnou společnost a její hodnoty. Šéfredaktor časopisu ERA21 Filip Landa a přizvaní odborníci - Petra Lexová, Hynek Látal a Mirek Vodák - vás provedou po Českých Budějovicích a okomentují umělecká díla ve veřejném prostoru, která zde v poslední době vznikla. Zajímat nás bude především kontext jejich vzniku. Procházka proběhne v návaznosti na téma zpracované v ERA21 #03/2018.

Sraz: sobota 29. 9. v 15:00 u Samsonovy kašny.

II. Jak má vypadat veřejný prostor v Českých Budějovicích? Jak zlepšit jeho stav a jak přistupovat k zadávání projektů na jeho revitalizaci? Kde hledat inspiraci? Sdružení CBArchitektura ve spolupráci s časopisem ERA21 a skupinou Akční Budějčáci naváže na komentovanou procházku z předchozího dne diskuzí nad kvalitou veřejného prostoru a možnostmi jeho úprav, s konkrétní aplikací na park naproti školám v Dukelské ulici. Určité kroky k revitalizaci parku se již podařilo prosadit. Jaké budou další kroky a především jakou budou mít kvalitu, to se ukáže v dohledné době. Přijďte diskutovat s architekty, kteří v okolí tohoto parku dokonce sami bydlí.

Sraz: neděle 30. 9., 15:00, Park v Dukelské ulici

KOMPLETNÍ CELOREPUBLIKOVÝ PROGRAM >>> https://www.denarchitektury.cz/program/#

17. 9. 2018

Polyfunkční dům Slivenec

Městská část Praha – Slivenec vypsala 17.9.2018 architektonickou soutěž na stavbu polyfunkčního domu. Cílem soutěže je nalézt nejvhodnější řešení veřejné stavby, která by měla obsahovat společenský sál, knihovnu a malometrážní byty. Soutěž je vypsaná jako užší a do 17.10. je možné podávat žádosti o účast. Předpokládaná cena stavby je 70 milionů korun bez DPH, na ceny a odměny je určeno 675 tisíc Kč. K vyhodnocení návrhů odbornou porotou by mělo dojít v únoru 2019. 

Více informací najdete na úřední desce městské části, dále ve věstníku veřejných zakázek a na oficiálním webu České komory architektů. Soutěžní podmínky a podklady jsou ke stažení na profilu zadavatele v sekci Dokumenty: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/polyfunkcni-dum-slivenec

Dotazy je možné posílat na emailovou adresu soutez.slivenec@gmail.com. 

S pozdravem za organizační tým
Ing. arch. Miroslav Vodák a Ing. arch Tomáš Zdvihal / 732418591 / www.cbarchitektura.cz


3. 8. 2018

CBArchitektura - finalista ARCHITEKT ROKU 2018Počátkem léta vybrala odborná porota pět finalistů soutěže Architekt roku 2018. Jedná se o architekty, kteří se v období uplynulých pěti let svým přístupem významně zasloužili o architekturu v České republice, ať již vynikající tvorbou či podporou kvalitní architektury a profese. Slavnostní vyhlášení výsledků již desátého ročníku soutěže proběhne 11. září 2018 v prostorách CAMP v Praze.

Finalisté - Architekt roku 2018


Snahou poroty je komplexní hodnocení jednotlivých nominovaných. „Sledujeme celkový přínos nominované osobnosti pro společnost, její profesní a morální integritu, vliv na vznik kvalitní architektury a rozvoj prostředí, odbornou úroveň i osobní nasazení,“ říká člen poroty Josef Pleskot. Do finále postoupilo pět osobností a porota rozhodla také o udělení jednoho čestného uznání.

CBArchitektura, Zdeněk Fránek, Petr Hájek, Petr Hlaváček, MJÖLK architekti


Cena Architekt roku nehodnotí celoživotní dílo, ani nehledá nejlepší stavbu uplynulého roku. Jejím cílem je ocenit osobnost, která v posledních pěti letech významným způsobem přispěla ke vzniku kvalitní výstavby či projevila angažovanost na poli architektury. „Udělením tohoto ocenění se snažíme poukázat na význam 
a důležitost architektury a jejích tvůrců pro náš život a kulturní rozvoj společnosti a rovněž usilujeme o šíření osvěty a propagaci architektury“, říká předseda představenstva ABF, a. s., Pavel Sehnal. 

Nominace - Architekt roku 2018

Členové letošní poroty (architekti Adam Gebrian, Josef Pleskot, Regina Loukotová, Marcela Steinbachová 
a vítězka loňského ročníku soutěže, umělkyně Kateřina Šedá) posuzovali 16 nominací, mezi nimiž se objevili Petr Hájek, Emil Přikryl, Martin Rajniš, Marek Štěpán, David Kraus, Klára Brůhová, Libor Foukal, Leoš Válka, Dagmar Vernerová, Yvette Vašourková a Igor Kovačević, Milena Hauserová-Radová, Mjölk, CBA - Miroslav Vodák a Tomáš Zdvihal, Zdeněk Fránek, Petr Hlaváček i Roman Koucký. Jedná se především o projektující architekty, ale najdeme mezi nimi i teoretiky, kurátory, vydavatele odborných publikací, pedagogy, zástupce institucí a další podporovatele architektury. Porotci v diskusi upozornili také na další jména, organizace či uskupení, která by si zasloužila pozornost. Připomněli rovněž význam pozice městského architekta, který se začíná v českých sídlech stále častěji uplatňovat.

Zdůvodnění poroty

Mirek Vodák a Tomáš Zdvihal. Dva architekti, kteří se systematicky zabývají současnou architekturou Českých Budějovic. Přednáší, diskutují, inspirují, srovnávají, vysvětlují, kritizují, organizují. Nedávno vydali průvodce architekturou, který popisuje pozadí vzniku staveb z veřejných zdrojů v Jihočeském kraji a v Horním Rakousku. Jsou zváni k prezentacím po celé republice a výrazným způsobem přispívají k lepšímu pochopení role architektury ve společnosti.

Zakladatelé platformy: Ing. arch. Miroslav Vodák, Ing. arch. Tomáš Zdvihal

Další členové platformy: Ing. arch. Kateřina Landová, MgA. Ing. arch. Dita Zdvihalová
Spolupráce na akcích ve veřejném prostoru: Ing. arch. Barbora Jandová, Ing. arch. Karolína Röschl, Mgr. Petra Lexová, Mgr. Hynek Látal Ph.D, Michal Škoda