15. 11. 2019

Revitalizace parku Dukelská

Město České Budějovice připravuje veřejnou zakázku na projekt revitalizace parku v Dukelské ulici. Očekává se, že v řešeném území dojde k revitalizaci veřejného prostoru města - parku, který bude sloužit především pro vycházky, relaxaci a odpočinek místních obyvatel, ale také jako místo, kde se shromažďují žáci a studenti přilehlých škol. Park by měl obsahovat dostatek upravených ploch a mobiliáře pro uvedené využití. Parkem prochází frekventované pěší a cyklistické trasy a průchod územím parku by měl být plynulý a bezpečný. Očekává se také definování charakteru nábřeží a možnost snadnějšího přístupu k řece. Park je zároveň součástí lokálního biokoridoru a tomu by měl odpovídat přístup k řešení vegetace a sadových úprav a respektování přírodních hodnot v území.

Na organizaci soutěže spolupracovala CBArchitektura.

Rozhledny Borkovická blata a Vrbenské rybníky

 Jihočeský kraj má studie na rozhlednu a pozorovatelnu ptactva

V rámci rozvoje návštěvnické infrastruktury v oblasti Borkovických blat a Haklových Dvorů se uvažuje o stavbě rozhledny a pozorovatelny ptactva. Mezi návrhy od šestice architektů vybrala odborná komise dva projekty, které nejlepším způsobem naplnily zadání jak z pohledu architektonického a konstrukčního řešení, tak z pohledu začlenění do krajinného rázu.

Na organizaci soutěže spolupracovala CBArchitektura.

Autobusový terminál Vodňany - Projektil Architekti


Ve vyzvané architektonické soutěži na nový autobusový terminál ve Vodňanech vybrala porota jako nejlepší návrh pražského architektonického studia Projektil. Ten se nejlépe vypořádal se soutěžním zadáním, které požadovalo řešit devět autobusových stání, zázemí pro cestující a řidiče a také úpravu veřejného prostrantví a komunikací v okolí Zeyerových sadů. Architekti navrhli poměrně malý a jednoduchý objekt čekárny, který je doplněný soustavou několika střech. Jejich geometrie vytváří, společně s nově vysazenými stromy, dojem baldachýnu, který prodlužuje přilehlý park.

14. 10. 2019

Soutěž - Sokol KřemžeTělocvičná jednota Sokol Křemže ve spolupráci se CBArchitektura vypisuje architektonickou soutěž na objekt zázemí tenisového hřiště. Lhůta pro odevzdání návrhů je 4.11.2019. Pro účast v soutěži a zaslání podkladů je potřeba registrace na emailu soutez.kremze@gmail.com

Členové Sokola Křemže si velmi váží Všech účastníků, kteří mu s tímto záměrem pomohou. Děkujeme.

18. 2. 2019

20000

20000 je literárně-vizuální dokument o nové architektuře v českých regionech. Publikace představuje portréty 20 míst ve 20 městech a obcích České republiky, které svým počtem obyvatel nepřesahují 20000, za nimiž stojí 20 předních architektonických studií mnohdy v autorské dvojici se zadavatelem, vedením obce nebo provozovatelem. 

Autorské fotografie vznikaly speciálně pro knihu a zcela atypicky v době reálného provozu objektů. Podkladem pro texty jsou rozhovory s architektonickými studii a tzv. hybateli architektury – zadavateli, investory, provozovateli, vedením obce či města, místními kulturními organizátory, nadšenými krajinářskými architekty. 

Autoři hledají body jemných i výrazných zásahů do města i krajiny, sledují proměnu české vesnice a malého města a stavbu nových emblematických veřejných budov, stejně jako nepatrné akupunkturní zásahy, které dokáží proměnit charakter a biorytmus daného místa. Architektonickou proměnu jen nepopisuje, ale prožívá. O místech a lidech, tak by zněl podtitul, kdyby kniha nějaký potřebovala.

21. 11. 2018

Kreativní město

V Českých Budějovicích by chtěl žít každý! Přijďte se o tom přesvědčit do kulturního klubu Horká vana na akci Kreativní město. Pozvali jsme pro vás řadu zajímavých hostů z oblasti architektury, urbanismu či designu, kteří vám představí své vize a projekty. Dozvíte se více informací o prostoru, ve kterém žijete, pojmu cirkulární ekonomika a plánovaných projektech. Čeká na vás například žhavá debata budějovických architektů. A dotkneme se i tématu kulturních prostor. Celý den pak zakončíme promítáním filmu Industriály, který natočili studenti a pedagogové pražské ČVUT. Detailní program naleznete v diskuzi události.

Vstup na akci je zdarma. Těšíme se na vás v Horké vaně! Pořádá Czechinvest.

28. 10. 2018

Oslava DM20

CBArchitektura a Kavárna Lanna zorganizovali 28.10.2018 neformální oslavu dvacátých narozenin Dlouhého mostu. Při této přležitosti se sešly významné osobnosti, které stály u jeho zrodu.

Dlouhý most slaví 20 let


Dílo architekta Romana Kouckého je dlouhé skoro 100 metrů a výjimečně unese až 196 tun. Jeden z hlavních symbolů Budějovic slaví výročí. Zdroj: 5plus2 / 19.10.2018

23. 10. 2018

Sergison Bates Architects – The Practice of ArchitectureLecture with the architects: 5pm, Tuesday 23 Oct. / Student Church of the Holy Family – Karla IV. 22

Exhibition opening: 7pm, Tuesday 23 Oct. / Gallery of Contemporary Art and Architecture / České Budějovice
Exhibition dates: 24.10. – 22. 11. 2018 - Curator: Michal Škoda

The fall and winter season at the České Budějovice House of Art will be dedicated to contemporary European architecture. The first event in this regard is The Practice of Architecture by Sergison Bates Architects. The studio, which has offices in London and Zurich, was founded in 1996 by Jonathan Sergison (1964) and Stephen Bates (1964), who were joined in 2006 by Mark Tuff.


9. 10. 2018

Hranice architektury

Termín třetí debaty z cyklu Hranice architektury je na světě. Debata o Společenské zodpovědnosti architektury se uskuteční 9. října od 19, 30 hodin opět ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí v Praze. Pozvání k debatě přijali Miroslav Vodák (architekt, člen spolku CBArchitektura) a Petr Borecký (starosta města Úvaly)

Vstup volný. Prosíme o registraci zde: https://goo.gl/forms/bDr3i7xM7NPYw13c2